Köpvillkor

1. GENERELLT

1.1.  Webbutik pood.360.ee (nedan kallad Webbutik) ägs av Frank Events OÜ (organisationsnummer 11431192 ), adress Liivalao 22, Tallinn.

1.2.  Dessa köpvillkor reglerar juridiska relationer som uppstår vid köp och salg imellan Frank Events OÜ (Handlare) och personen som gjorde köpet (Konsument) på Webbutiken.

1.3.  Utöver dessa villkor regleras de juridiska förhållandena som uppstår vid distribution av produkter via Webbutiken av lagarna i Republiken Estland.

1.4.  Handlaren reserverar sig för eventuella ändringar i Webbutikens användarvillkor och priserna på produkter och tjänster. Ändringar kommer att meddelas i Webbutiken. Villkoren och priserna som gäller vid den tidpunkt då transaktionen äger rum tillämpas.

1.5.  Produktsortiment, priser och rabatter kan skilja sig från produktsortimentet, priserna och rabatterna på handlarens detaljhandelbutiker.

2. PRIS

2.1.  Information på varorna presenteras i Webbutiken direkt bredvid varorna och priset inkluderar 20% moms som gäller i Republiken Estland.

2.2.  Pris på varorna står i Webbutiken direkt bredvid varorna. Fraktavgift läggs till priset, om inte annat anges vid betalning. Fraktavgift beror på konsumentens bosättningsort och leveranssätt. Fraktavgiften visas vid beställningen.

2.3.  Webbutiken har rätt att avsäga sig från försäljningstransaktionen och återkräva varorna från köparen om priset på varorna i Webbutiken betydligt under varans marknadspris på grund av ett fel.

3. ORDERHANTERING

3.1.  För att beställa en vara måste du lägga till den i varukorgen. För att genomföra köpet ska de obligatoriska datafälten fyllas i och ett lämpligt leveranssätt ska väljas.

3.2.  Det är möjligt att ändra varor och kvantiteter i varukorgen och ta bort varor från varukorgen fram till betalningen.

3.3.  Vid beställning visas det slutliga priset som kan betalas via en banklänk eller annan betalningslösning.

3.4.  Avtalet träder i kraft efter beloppet är överförd till Webbutikens bankkonto.

3.5.  Handlaren skickar ett meddelande om orderbekräftelsen till konsumenten via e-post. Om det finns inget meddelande i brevlådan, kontrollera att det inte hamnat i skräppostmappen.

3.6.  Säljaren har rätt att säga upp avtalet om de beställda varorna inte kan levereras på grund av att varan tog slut eller av någon annan anledning. Handlaren kommer att informera konsumenten om detta så snart som möjligt och utbetalat belopp kommer att återbetalas omedelbart (inkl. fraktkostnad), men senast inom 14 dagar efter att meddelandet skickats.

4. BETALNING

4.1.  Konsumenten betalar 100% i förskott för köp som görs i Webbutiken.

4.2.  Order kan betalas via estniska banklänkar PaySera eller mot faktura.

4.3.  Betalning sker utanför Webbutiken i en trygg miljö. Handlaren har inte tillgång till köparens bank- och kreditkortsuppgifter.

5. LEVERANS

5.1.  Webbutiken levererar varor inom Estland.

5.2.  Varor levereras på det sätt som konsumenten har valt i Webbuttiken.

5.3.  Fraktkostnader bärs av konsumenten, prisinformation visas bredvid fraktmetoden.

5.4.  Handlaren avsänder order på alla arbetsdagar, men senast inom fem arbetsdagar efter att beställningen har bekräftats. I undantagsfall har handlaren rätt att leverera varan inom upp till 45 kalenderdagar. Det omfattar specialbeställningar.

6. ÅNGERRÄTT, VARURETUR OCH VARUBYTE

6.1.  Konsumenten har rätt att avbeställa varan inom 14 kalenderdagar genom en skriftlig ansökan till handlaren om frånträdet ur köp av varor, som finns på e-handelsfäreningens webbsidaoch innehåller följande information:

–    För-och efternamn

–    Kontakttelefon

–    E-postadress

–    Adress

–    Kontouppgifter

–    Beställningsdatum

–    Beställningen mottogs den

–    Namnet på den returnerade varan

–    Varans serienummer

–    Fakturanummer

–    Skälet till returen

6.2.  Ansökan om frånträdet ur köp av varor skickas senast inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av varan till e-postadressen: info@360.ee eller till Liivalao 22, Tallinn. Handlaren bekräftar mottagandet av ansökan genom att skicka ett meddelande till konsumenten.

6.3.  Den returnerade varan ska innehålla all inköpsdokumentation. Varans etiketter och material som skyddar varan (t.ex. skyddsfilmer, avfuktare, filmomslag etc.) och inte förhindrar varan att testas och inspekteras, får inte avlägsnas när varan returneras.

6.4.  För att utöva 14-dagars returrätt får den beställda varan inte användas på något annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion på det sätt som är tillåtet i en fysisk butik.  Om varan har använts för andra ändamål än de som är nödvändiga för att fastställa varans art, egenskaper och funktion eller om den har tecken på användning eller slitage, har handlaren rätt att reducera det återbetalningsbara beloppet i enlighet med värdeminskningen eller vägra att ersätta kostnaden.

6.5.  Återbetalningsvillkor tillämpas på varor av standardstorlek. Specialbeställningar och anpassade produkter kan inte returneras.

6.6.   Om storleken på den beställda varan är olämplig kan konsumenten byta ut den inom 14 kalenderdagar efter mottagandet. Villkor 6.1-6.5. tillämpas på varan som returneras på grund av fel storlek.

6.7.  Om produkten som returneras till handlaren inte kan bytas ut på grund av avsaknad på den begärda storleken, kommer handlaren att kontakta konsumenten för att erbjuda en lösning.

6.8.  Konsumenten är skyldig att returnera varan inom 14 kalenderdagar från och med dagen för inlämning av ansökan om frånträdet ur köp.

6.9.  Handlaren tar inte något ansvar för den returnerade varan tills den mottas. Retur och / eller utbyte av varan är gratis, förutom frakt som ska betalas av konsumenten. Om konsumenten har fått en felaktig vara ska kostnader i samband med retur bäras av handlaren.

6.10. Handlaren ska återbetala alla avgifter som mottagits från konsumenten enligt avtalet, inkl. frakt, omedelbart men senast inom 14 dagar efter mottagandet av ansökan om frånträdet ur köp. Om konsumenten har valt en leveransmetod i Webbutiken som är inte den billigaste standard leveransmetoden, behöver handlaren inte återbetala belöpet som överstiger kostnaden för standard leveransmetoden.

6.11. Handlaren förbehåller sig rätten att dröja med återbetalningen tills varan som omfattas av avtalet har mottagits.

6.12. Handlaren har rätt att avsäga sig från försäljningstransaktionen och återkräva varorna från köparen om priset på varorna i Webbutiken betydligt under varans marknadspris på grund av ett fel.

7. REKLAMATIONSRÄTT

7.1.  Handlaren är ansvarig för varans bristande avtalsenlighet eller defekt, som redan fanns vid leveranstidpunkten och som uppstår inom två år från leveransen av varan till konsumenten. Det avses att felet redan fanns vid leveranstidpunkten inom de första sex månaderna från leveransen. Det är handlarens ansvar att motbevisa detta antagandet. Handlaren är inte ansvarig för fel som har inträffat efter varan levereras till konsumenten.

7.2.  Konsumenten är skyldig att informera handlaren omedelbart om varans bristande avtalsenlighet eller defekt men senast inom två månader efter att ha blivit medveten om bristande avtalsenlighet eller defekt, genom att skicka en e-post till info@360.ee eller ett brev till Liivalao 22, Tallinn.

7.3.  I händelse av bristande avtalsenlighet eller defekt har konsumenten rätt att kräva reparation eller utbyte av varan med en kompatibel och felfri vara eller att returnera varan på handlarens bekostnad.

7.4.  Konsumenten har rätt att kräva en prisavdrag på varan eller uppsägning av avtalet och återbetalning av de belopp som betalats för varan om:

–    handlaren kan inte reparera eller byta ut varan eller

–    varans reparation eller utbyte misslyckas eller

–    handlaren har inte åtgärdat bristen inom rimlig tid

7.5.  Om varan med bristande avtalsenlighet returneras, återbetalas beloppet tillsammans med fraktkostnaden till det bankkonto som konsumenten angett inom 14 dagar. Handlaren förbehåller sig rätten att dröja med återbetalningen tills konsumenten har returnerat varan.

7.6.  Handlaren ska bära kostnaderna för reparation eller utbyte av varan under de första sex månaderna från leveransen till konsumenten. Under de kommande 1,5 åren kommer respektive kostnad att bäras av handlaren endast om klagomålet är motiverat. Handlaren ersätter inte konsumentens kostnader i händelse av varans bristande avtalsenlighet eller defekt och är inte ansvarig för dem om:

–    Varans värde har minskat / varan är skadad på grund av fel från konsumentens sida;

–    Brister orsakas av missbruk av varan, dvs. på grund av bristande efterlevnad av underhållsinstruktionerna;

–    Varans värde har minskat på grund av naturligt slitage vid normal användning;

–    Det finns ingen kopia av inköpsbeviset.

7.7.  I händelse av meningsskiljaktighet mellan konsumenten och handlaren angående defekter i varan har konsumenten rätt att lämna in ett skriftligt klagomål eller på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning och ange sitt namn och kontaktuppgifter, datum för klagomålet, felet i varan och sin föredragna lösning.  Handlaren svarar på konsumentens klagomål om fel och brister skriftligt eller på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning inom 14 dagar. Om konsumenten har klagomål angående Webbutiken, ska de skickas till e-postadress: info@360.ee.

7.8.  Om konsumenten och handlaren inte kan inte komma överens om en lösning kan konsumenten vända sig till konsumenttvistenämnden inom konsumentskyddsorganen i Estland för att lösa tvisten utanför domstol. Villkoren för förfarandet finns tillgängliga och ansökan kan skickas in här (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon). Konsumenttvistenämnden är behörig att lösa tvister som härrör från avtalet mellan konsumenten och handlaren. Granskning av konsumentens klagomål i nämnden är gratis. Tvistlösning vid Estlands konsumentskyddsorgan regleras av lagarna i Republiken Estland. Kunden kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister.(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)

7.9.  I händelse av oenighet med nämndens beslut har parterna rätt att vända sig till länsrätten i den ort där konsumenten har sitt säte.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

8.1.  Behandlare av personuppgifter är Frank Events OÜ (organisationsnummer 11431192 ), adress Liivalao 22, Tallinn.

8.2.  Personuppgifter behandlas i enlighet med Estlands och EU-lagstiftning.

8.3.  Den personuppgiftsansvarige samlar in följande personuppgifter: namn, telefonnummer, adress, e-postadress, bankuppgifter. Uppgifterna används endast för att behandla beställningen och skicka varan till konsumenten. Handlaren överlämnar personuppgifter till de företag som tillhandahåller transporttjänsten för att leverera varan.

8.4.  Personuppgifter som överlämnas till den personuppgiftsansvarige skyddas och behandlas som konfidentiell information. Datakommunikation mellan konsumenten och bankerna är krypterad. Databehandlaren har inte tillgång till kundens konfidentiella bank- och betalkortuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska inte lämna ut de uppgifter han/hon får kännedom om för tredje part.

8.5.  Den personuppgiftsansvarige får skicka nyhetsbrev till konsumenten, inklusive tillfredsställelseundersökningar och erbjudanden till konsumentens e-postadress endast om konsumenten har lämnat sitt samtycke.

8.6.  Konsumenten har rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten eller en domstol om han/hon anser att hans/hennes rättigheter enligt förordningen har kränkts genom behandlingen av hans/hennes personuppgifter. Kontaktuppgifterna för Dataskyddsmyndigheten (Andmekaitse Inspektsioon) finns på
AKI:s webbplats på www.aki.ee.