Webbutik pood.360.ee (nedan kallad Webbutik) ägs av 360 KRAADI OÜ (14943432), Liivalao 22, Tallinn, Estland.

Försäljningsvillkoren gäller för köp av biljetter från Webbutiken.

Priserna på produkter som säljs i Webbutiken anges vid produkterna.

Köpta koder levereras via e-post.

Genomförandet av köp

För att köpa en biljett måste du lägga till önskade produkter i varukorgen. För att genomföra köpet ska de obligatoriska datafälten måste fyllas i. Beloppet visas sedan på skärmen och ska betalas med kreditkort.

Avtalet träder i kraft efter beloppet är överförd till Webbutikens bankkonto.

Om den köpta biljetten inte kan levereras på grund av ett tekniskt fel eller av andra skäl, kommer köparen att informeras om detta så snart som möjligt och utbetalat belopp kommer att återbetalas omedelbart, men senast inom 14 dagar efter att meddelandet skickats.

Ångerrätt

Efter köpet har konsumenten rätt till en frist på 14 dagar för att frånträda avtalet återkalla avtalet som ingåtts i Webbutiken. Ångerrätten omfattar biljetter för olika äventyrsresor men omfattar inte biljetter för äventyrsspel.

Ångerrätten gäller inte för juridiska personer.

För återbetalningen av köpsbeloppet ska ett meddelande om köpet skickas till e-postadressen nutikas@360.ee inom 14 dagar efter mottagandet av biljetten.

Reklamationsrätt

Webbutiken svarar på konsumentens klagomål om fel och brister skriftligt eller på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning inom 15 dagar.

Direktmarknadsföring och behandling av personuppgifter

Webbutiken använder personuppgifter som anges av konsumenten (inkl. namn, telefonnummer, e-postadress, bankinformation) för att behandla beställningen och skicka biljetten.

Webbutiken skickar nyhetsbrev och erbjudanden till konsumentens e-postadress endast om konsumenten har registrerat sin e-postadress på webbsidan och har meddelat sin önskan att få direktreklam.

Konsumenten kan när som helst avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet, och annan marknads- och produktinformation genom att meddela oss via e-post eller genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet som innehåller erbjudandena.

Tvistlösning

I fall konsumenten har några klagomål angående Webbutiken, ska de skickas till e-postadressen info@360.ee eller ring: +372 5663 2979.

Om konsumenten och Webbutiken inte kan inte komma överens om en lösning kan konsumenten vända sig till konsumenttvistenämnden. Konsumenttvistenämnden är behörig att lösa tvister som härrör från avtalet mellan konsumenten och Webbutiken. Granskning av konsumentens klagomål i nämnden är gratis.

Kunden kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister.